• Home
  • Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Bài viết:

– Kienthucpc.com giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên kienthucpc.com.

– Mọi việc chia sẻ, trích dẫn nội dung các bài viết trên blog đều phải trích dẫn rõ nguồn.

– Không được sử dụng các bài viết vào mục đích thương mại, vi phạm pháp luật.

Phần mềm:

– Kienthucpc.com chỉ giới thiệu phần mềm, cách cài đặt, cũng như cách sử dụng. Các liên kết tải về đều là bản cài đặt nguyên gốc từ nhà phát triển phần mềm. Trách nhiệm pháp lý, bản quyền phần mềm sẽ thuộc về nhà xuất bản phần mềm.

– Người dùng tự quyết định và chịu trách nhiệm cho hành động truy cập vào liên kết tải về tập tin, phần mềm, ứng dụng.

– Những vấn đề của phần mềm sẽ do nhà phát triển phần mềm chịu trách nhiệm. Kienthucpc.com sẽ không chịu trách nhiệm những lỗi phát sinh trong quá trình tải, cài đặt, sử dụng phần mềm.

– Không sử dụng phần mềm vào mục đích vi phạm pháp luật.

Bình luận:

– Kienthucpc.com không chịu trách nhiệm với nội dung bình luận do người xem bài viết để lại.

Bạn không cần điền Tên, địa chỉ Email và thông tin cá nhân khác khi viết – gửi bình luận.

– Không được sử dụng từ ngữ thô tục, lôi kéo, kích động. Chúng tôi có quyền xóa mà không cần thông báo.

– Không bàn luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, giới tính, sắc tộc.

– Mọi bình luận góp ý văn minh đều được hoan nghênh và trân trọng.

Điều khoản chung:

– Kienthucpc.com được quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

– Nếu Bạn sử dụng kienthucpc.com xem như đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản mà kienthucpc.com đặt ra tại thời điểm đó. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên trang Web kienthucpc.com.