• Home
  • Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Bản quyền bài viết:

– Kienthucpc.com giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên kienthucpc.com.

– Mọi việc chia sẻ, trích dẫn từ các bài viết trên blog đều phải trích dẫn rõ nguồn.

– Không được sử dụng các bài viết vào mục đích thương mại.

Bản quyền phần mềm:

– Kienthucpc.com chỉ giới thiệu phần mềm, cách cài đặt, cũng như cách sử dụng. Các liên kết tải về đều là bản cài đặt nguyên gốc từ nhà phát triển phần mềm. Trách nhiệm pháp lý, bản quyền phần mềm sẽ thuộc về nhà xuất bản phần mềm.

– Những vấn đề phát sinh khi sử dụng phần mềm sẽ do nhà phát triển phần mềm chịu trách nhiệm. Kienthucpc.com sẽ không chịu trách nhiệm về những lỗi này.

– Không sử dụng phần mềm vào mục đích trái pháp luật.

Bình luận:

– Kienthucpc.com không chịu trách nhiệm với nội dung comment bài viết.

– Không được sử dụng từ ngữ thô tục, lôi kéo, kích động. Chúng tôi có quyền xóa mà không cần thông báo.

– Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, giới tính, sắc tộc.

– Mọi bình luận góp ý văn minh đều được hoan nghênh và trân trọng.

Điều khoản chung:

– Kienthucpc.com được quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước.

– Nếu Bạn sử dụng kienthucpc.com xem như đã chấp nhận và đồng ý với những điều khoản mà kienthucpc.com đặt ra tại thời điểm đó. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên trang Web.